Slektsforskning

Slektsforskning er en spennende hobby som man aldri blir ferdig med. Det finnes mange måter å drive slektsforskning på, jeg har valgt å jobbe med følgende:

  • Min egen slekt så langt tilbake som det finnes (relativt) sikre kilder
  • Mine aner søsken og deres etterkommere
  • Slekter i Vivestad

I tillegg har jeg engasjert meg på flere områder innen slektsforskning:

  • Jeg er delansvarlig for Slekt og Datas lokale gruppe i Re
  • Jeg jobber med transkribering av kirkebøker
  • Jeg har fotografert gravminner til gravminnebasen
  • Jeg bidrar etter beste evne de som spør om slektsforskerhjelp f.eks. på facebook
  • Jeg lager foredrag om slektsforskning
  • Jeg skriver artikler både om personer og andre historiske emner

Mine viktigste kilder innen slektsforskning er Digitalarkivet. Der finner man mange kilder, men kirkebøker og folketellinger er de hyppigst benyttede. Det finnes også mange andre kilder både i inn- og utland.

Trenger du råd eller tips om slektsforskning, så ta kontakt!